Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

«Ίσα Δικαιώματα - Ίσες ευκαιρίες για όλους»


Ο βασικός άξονας των δράσεων του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 αφορούσε στο μείζον ζήτημα του Σεβασμού των Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της ίσης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών για όλους, στη ζωή, στην εκπαίδευση, στον εργασιακό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν δράσεις με στόχο τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών.

Συνοπτικά, κατά το σχολικό έτος 2014-2015 υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις :
  1. Δημιουργία Ιστοχώρου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων
  2. Επαφές με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
Β. Δράσεις προς μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
  1.  «Αφηγηματικές Δράσεις»
  2. Αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών
  3. «Κακοποίηση μέσω Διαδικτύου» 
  4.  «Ασφαλές Διαδίκτυο - Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο Διαδίκτυο»
  5.  «Διαφορετικότητα»
  6.  «Διαφυλικές Σχέσεις»
  7.  «Διαχείριση Άγχους Εξετάσεων»
  8.  «Εργαστήριο ανάλυσης και προώθησης των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων»
  9. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»
Γ. Δράσεις προς γονείς – εκπαιδευτικούς
  1. Επιμορφωτικό σεμινάριο – Σχέσεις μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων
  2. «eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη» 
  3. « Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα»
  4. « Ο ρόλος του Διευθυντή στη διαχείριση κρίσεων στο Σχολείο και η έννοια της πολιτικής Σχολείου»
  5. «Κακοποίηση μέσω Διαδικτύου» 
  6. «Εξαρτήσεις: Ναρκωτικά» 1
  7. «Εξαρτήσεις: Ναρκωτικά» 2
  8. «Εξαρτήσεις: Ναρκωτικά» 3
  9. Τα όρια ως μέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης του παιδιού-διαφύλαξη παραγωγικότητας του εκπαιδευτικού
  10. «Εξαρτήσεις: Αλκοόλ»
  11. «Ψυχολογία και Τέχνη»
  12. Ημερίδα: "Φτώχεια και αποστέρηση στην Ελλάδα: Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης"

Αναλυτικά:

1.      Δημιουργία Ιστοχώρου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων

2.      Συμβουλευτικές συναντήσεις (ατομικές –ομαδικές)
Αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ανάμεσα σε μαθητές, όπως αυτά εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής. Διερεύνηση, αντιμετώπιση, παραπομπής σε ειδικούς ψυχικής υγείας κατά περίπτωση.

3.      Επαφές με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
Παραχώρηση αίθουσας στο Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ροδόπης από το Δήμο Κομοτηνής για απογευματινές συναντήσεις με γονείς και ειδικούς ψυχικής υγείας (προγραμματισμένες συναντήσεις)

Β. Δράσεις προς μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

4.       «Αφηγηματικές Δράσεις»
Σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής και την επιστημονική καθοδήγηση καθηγητών από το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δ.Π.Θ. πραγματοποιήθηκαν αφηγηματικές συνεδρίες από την υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ροδόπης με  θεματολογία από τη λαϊκή παράδοση. Επιχειρήθηκε η ανάλυση των σχέσεων και των χαρακτήρων των αφηγημάτων, με στόχο την έκφραση συναισθημάτων των παιδιών μέσω της βιωματικής προσέγγισης.

5.      «Κακοποίηση μέσω Διαδικτύου» 
Σε συνεργασία με «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», εθελοντικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υλοποιήθηκε ενημέρωση σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου μέσω βιωματκών ασκήσεων και προβολής βίντεο με θέμα την «Κακοποίηση μέσω Διαδικτύου» .
Η εκδήλωση εντάχθηκε στα πλαίσια δράσεων του Σ.Σ.Ν.,  θεματικός άξονας: «Τεχνολογία και Εκπαίδευση – δυνατότητες, περιορισμοί, κίνδυνοι» (Δεκέμβριος 2014 - Ιανουάριος 2015).


6.      «Ασφαλές Διαδίκτυο - Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο Διαδίκτυο»
Σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct  Κομοτηνής «Πρεσβευτή της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου» και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης – ΟΡΦΕΑΣ , με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας  Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου,  πραγματοποίηθηκαν ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κομοτηνής, σε μία προσπάθεια ανάδειξης της σπουδαιότητας ασφαλούς χρήσης και πλοήγησης στο διαδίκτυο καθώς και της επισήμανσης των κινδύνων που κρύβονται σε αυτό, με σκοπό την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, των υποχρεώσεων,  των δικαιωμάτων τους, αλλά και την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων λόγω της άγνοιας και παραπληροφόρησης τους.

7.      «Διαφορετικότητα»
Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ροδόπης «Ο ΟΡΦΕΑΣ» υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα που άπτονται του κοινωνικού ρόλου του σχολείου: κατανόηση και αποδοχή του «Άλλου», σεβασμός στη

8.      «Διαφυλικές Σχέσεις»
Σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής υλοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών της Α΄ Λυκείου σχετικά με τις διαφυλικές σχέσεις, τα στερεότυπα και τους ρόλους των φύλων στα σχολεία, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων της ΓΓΙΦ  και του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε αυτό το πλαίσιο δράσεων το ΣΚΓ Κομητηνής υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. Ροδόπης.
Μέσω βιωματικών ασκήσεων για τους μαθητές με θέμα τις έμφυλες νόρμες, επιχειρήθηκε η πρόληψη συμπεριφορών σε βάρος των γυναικών, και η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψη γύρω από την ισότητα των δύο φύλων και τις διαστάσεις που μπορεί να έχει  στην καθημερινότητα και στις επιλογές τους.

9.      «Διαχείριση Άγχους Εξετάσεων»
Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ροδόπης «Ο ΟΡΦΕΑΣ» υλοποιήθηκαν ενημερώσεις –παρεμβάσεις σε μαθητές Γ΄ Λυκείου με θέμα τη «Διαχείριση του Άγχους των εξετάσεων», με στόχο να εξωτερικευθεί  το άγχος ώστε στη συνέχεια να αντιμετωπιστεί, συμβάλλοντας στην συναισθηματική και σωματική ισορροπία των μαθητών. 
Θεματολογία των συναντήσεων:
·         Το άγχος των εξετάσεων
·         Πηγές-αίτια του άγχους
·         Ο χρόνος ως πηγή άγχους
·         Το δημιουργικό άγχος
·         Τρόποι εκδήλωσης του άγχους
·         Επιπτώσεις άγχους (ψυχολογικές, σωματικές, στη συμπεριφορά, στη νόηση)
·         Γενικές συμβουλές για την καθημερινότητα
·         Τεχνικές αυτοβοήθειας

10.  «Εργαστήριο ανάλυσης και προώθησης των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων»
Σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής υλοποιήθηκε η δράση: «Kάτι Παίζει…με τα ανθρώπινα δικαιώματα».
Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου για τις πτυχές των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση τους. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από τις 4/2/2015 – 5/5/2015.
Κατά το βιωματικό εργαστήριο εφαρμόστηκαν μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης.
Οι μαθητές αρχικά παρακολουθήσουν υλικό ενημέρωσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συζήτησαν πάνω σε αυτό, κατέγραψαν απόψεις, δημιούργησαν σχετικές αφίσες ευαισθητοποίησης χωρισμένοι σε ομάδες και τέλος τις παρουσίασαν στο σύνολο των μαθητών της τάξης, εξηγώντας, αιτιολογώντας, προτείνοντας.
1ο Γυμνάσιο, 2ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, 1ο ΓΕΛ, 2ο ΓΕΛ Κομοτηνής, 2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής, Εσπερινό Γυμνάσιο Κομοτηνής, ΓΕΛ Ιάσμου, Γυμνάσιο Καλλίστης

11.  «Φεστιβάλ κατά των Διακρίσεων»
Καταληκτική δράση στα πλαίσια του εργαστηρίου ήταν η εκδήλωση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» που έλαβε χώρα στην Κεντρική Πλατεία της Κομοτηνής, στο πλαίσιο των «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» (Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Μαΐου 2015):

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015: 12:00-14:00
 • Έκθεση με τα κολλάζ των μαθητών του 1ου,2ου,3ου, 4ου Γυμνάσιου Κομοτηνής, 1ου και 2ου ΓΕΛ Κομοτηνής, 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής, Εσπερινού Γυμνάσιου Κομοτηνής, ΓΕΛ Ιάσμου, Γυμνάσιου Καλλίστης, Ε.Ε.Ε.Ε. Κομοτηνής που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Κάτι παίζει… με τα ανθρώπινα δικαιώματα».
 • Live Μουσική από το μουσικό σχήμα «τρίφωνο» με τρεις φωνές και δυο όργανα με ξένη και ελληνική μουσική με τους: Μπελγκλαριάν Ασμίκ Πλήκτρα-φωνή, Σάββας Περτσινίδης φωνή-κιθάρα και Έλενα Αρτενιάν φωνή

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015: 12:00-15:00
Μουσική, χορός, streetaction, ακτιβιστικές δράσεις , δρώμενα και αθλητικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων φορέων, και συγκεκριμένα :
 • Ο «Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά προβλήματα και Φίλων Ν. Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ» έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν αναπηρικά αμαξίδια (απλά και χειρήλατα) και να γνωρίσουν, μέσα από το παιχνίδι, κάποια από τα παραολυμπιακά αθλήματα.
 • Η Ομάδα Δράσης της Διεθνούς Αμνηστίας στην Κομοτηνή» με δράσεις ενημέρωσης και προώθησης της εκστρατείας «SOSEUROPE» για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής
 • Η «ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων :Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών Aιτούντων Aσυλο στην Αλεξανδρούπολη» μέσω του δικτύου εθελοντών-εκπαιδευτών ενημερώσε τους νέους για τα ανθρώπινα δικαιώματα Παράλληλα τα ασυνόδευτα παιδιά της δομής συμμετείχαν σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις. 

Γ. Δράσεις για γονείς – εκπαιδευτικούς (σε απογευματινό χρόνο)

12.  Επιμορφωτικό σεμινάριο – Σχέσεις μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων
Σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής και το Κέντρο Πρόληψης και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ροδόπης «Ο ΟΡΦΕΑΣ», διοργανώθηκε επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο στις, στις 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής. Στα πλαίσια του σεμιναρίου:
·         Αναλύθηκαν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ εφήβων στο σχολείο, οι συγκρούσεις, οι συμμαχίες, οι αναζητήσεις, αλλά και η στάση των εκπαιδευτικών.
·         Προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους «ΠΡΟΣΕΥΧΗ» του Θ. Νεοφώτιστου (με παραχώρηση του υλικού από τον σκηνοθέτη καθώς βρισκόταν σε διαδικασία διανομής μετά τη βράβευση στο 37ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας με το «Χρυσό Φοίνικα»)
·         Παρουσίαση της  πρακτικής «Συμβουλευτικής ομηλίκων»

13.  «eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη» 
Σε συνεργασία με την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning και το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής υλοποιήθηκε επιμόρφωση -  Τηλεκπαίδευση eTwinning με θέμα: «eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη». Το σεμινάριο υλοποιήθηκε σε μορφή webinar για ένα περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών, καθώς και στα πλαίσια ομαδικής επιμόρφωσης για μεγαλύτερη ομάδα εκπαιδευτικών με συντονίστρια την κα.Παντελίδου Δόμνα.


14.   « Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα»
Σε συνεργασία με τη Σύμβουλο ΠΕ19, Ναλμπάντη Δώρα υλοποιήθηκαν δύο σεμινάρια με θέμα:    «Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα» στα πλαίσια της θεματικής «Αξιοποίηση της Τεχνολογίας για Παιδαγωγικούς σκοπούς». Παρουσιάστηκε η χρήση εργαλείων του διαδραστικού πίνακα και διερευνήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησής του μέσα στην τάξη, όπως και τα πλεονεκτήματα - τα μειονεκτήματα που αυτή συνεπάγεται.

15.  « Ο ρόλος του Διευθυντή στη διαχείριση κρίσεων στο Σχολείο και η έννοια της πολιτικής Σχολείου»
Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ροδόπης «Ο ΟΡΦΕΑΣ», με συντονιστή τον κ.Εσαγιάν Γκάρο, ψυχολόγο – Διευθυντή του Κέντρου Πρόληψης, υλοποιήθηκε σεμινάριο για τους Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων του νομού Ροδόπης.

16.  «Κακοποίηση μέσω Διαδικτύου» 
Σε συνεργασία με «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», εθελοντικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης υλοποιήθηκε σχετικά με τους κινδύνους που κρύβει το Διαδίκτυο για τους ανήλικους χρήστες καθώς και  για τους μέτρα προφύλαξης που μπορούν να ληφθούν.

17.  «Εξαρτήσεις: Ναρκωτικά» 1
Στα πλαίσια των συναντήσεων «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΚΕΘΕΑ υλοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα: «Εξαρτήσεις: Ναρκωτικά».
-Ο κύκλος της αλλαγής: μέσα από ποια στάδια περνάμε όταν κάνουμε αλλαγές;
Παρουσίαση των μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ σε αντιστοιχία με τα στάδια της αλλαγής.
-Συχνές ερωτήσεις που θέτουν οι γονείς και εκπαιδευτικοί σχετικά με τη χρήση, κατάχρηση και εξάρτηση και τα παιδιά τους.

18.  «Εξαρτήσεις: Ναρκωτικά» 2
-Μύθοι και πραγματικότητα σχετικά με τις ουσίες, τη χρήση, τις νόμιμες και τις παράνομες ουσίες.  ---- Παράγοντες προστασίας – παράγοντες κινδύνου σε σχέση με την χρήση ουσιών και την εφηβεία (στην οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα).

19.  «Εξαρτήσεις: Ναρκωτικά» 3
- Πιθανά σημάδια χρήσης, εξάρτησης.
- Πρωτόκολλο αντιμετώπισης περιστατικού χρήσης στο σχολείο.   

20.  Τα όρια ως μέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης του παιδιού-διαφύλαξη παραγωγικότητας του εκπαιδευτικού
Σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα: «Τα όρια ως μέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης του παιδιού-διαφύλαξη παραγωγικότητας του εκπαιδευτικού» σε μία προσπάθεια να ανιχνευτεί εάν η θέσπιση ορίων στη συμπεριφορά βοηθά το παιδί να κατανοήσει τους κανόνες και τις προσδοκίες των γονέων του και κατά πόσο  λειτουργεί καθοριστικά στην ανατροφή των παιδιών. Διερευνήθηκε εάν τα σταθερά όρια, που τίθενται μέσα σε λογικά πλαίσια, βοηθούν το παιδί να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.  

21.  «Εξαρτήσεις: Αλκοόλ»
Στα πλαίσια των συναντήσεων «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΚΕΘΕΑ υλοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εξαρτήσεις: Αλκοόλ».
-Η εξάρτηση από το αλκοόλ. Η θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ.

22.  «Ψυχολογία και Τέχνη»
Σε συνεργασία με καθηγητές του Δ.Π.Θ. ειδικευμένους στο Αναλυτικό Ψυχόδραμα διερευνήθηκε η εφαρμογή των εκφραστικών θεραπειών μέσω της Τέχνης, η Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική μέσω της τέχνης.
 • Τέχνη και Ψυχανάλυση:H Ανaλύοντας την  Gradiva του Wilhelm Jensen
 • Μουσικοθεραπεία: Η θεραπευτική διάσταση της μουσικής
 • Το ψυχόδραμα στη θεραπεία και την εκπαίδευση
23.  Ημερίδα: "Φτώχεια και αποστέρηση στην Ελλάδα: Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης"
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Σ.Σ.Ν. (άσκηση προληπτικής παρέμβασης για τη στήριξη της οικογένειας και κινητοποίηση των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου, ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας με τη διοργάνωση και συντονισμό ομιλιών, συζητήσεων) η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης δια του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δ.Π.Θ. διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα:
"Φτώχεια και αποστέρηση στην Ελλάδα: Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης"
 • Φτώχεια και κοινωνική προστασία στην Ελλάδα της κρίσης: Οι καταστροφικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας
 • Σχολείο και κοινότητα: σημεία-παράγοντες προστασίας μαθητών/μαθητριών από τις επιπτώσεις της κρίσης
 • Καταμετρώντας απώλειες στην κρίση

Οι προγραμματισμένες δράσεις που δεν υλοποιήθηκαν, είτε λόγω καλύμματος των εκπαιδευτών είτε λόγω έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, σχεδιάζεται να υλοποιηθούν κατά το νέο σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Συνολικά στις επιμορφωτικές δράσεις έλαβαν μέρος μαθητές από τα σχολεία:

 • 1ο Γυμνάσιο
 • 2ο Γυμνάσιο
 • 3ο Γυμνάσιο
 • 4ο Γυμνάσιο
 • Εσπερινό Γυμνάσιο
 • Γυμνάσιο Καλλίστης
 • Γυμνάσιο Ξυλαγανής
 • 1ο ΓΕΛ
 • 2ο ΓΕΛ
 • 3ο ΓΕΛ
 • ΓΕΛ Ιάσμου
 • 2ο ΕΠΑΛ

 Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές από την έρευνα και τις καταγραφές του ΣΣΝ το σχολικό έτος 2014-15 δεν χρησιμοποιήθηκαν σε οιαδήποτε άλλη έρευνα, προσωπική ή δημόσια, καθώς η αξιοποίηση σε μεταπτυχιακή ή διδακτορική έρευνα, δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από μαθητές δημόσιου σχολείου, απαιτεί ειδική άδεια από το ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.


                                                                      Η Υπεύθυνη

                                                            Περσεφόνη Μαμούκαρη