Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Ροδόπης, με στόχο την ψυχολογική ενδυνάμωση - στήριξη  των μαθητών, καθώς και  την καθοδήγηση - ενημέρωση των γονέων, θα υλοποιήσει απογευματινές συναντήσεις γονέων με θεματικές όπως:

 Ο Συμβουλευτιικός Σταθμός Νέων αποτελεί υποστηρικτική δομή του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Υπάγεται διοικητικά στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης.
Σε συνεργασία με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες ειδικότητες στο χώρο της ψυχοκοινωνικής υγείας παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Η αναγκαιότητα της συνεργασίας γονέων και σχολείου προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός,

Για συμμετοχή στις ομάδες:
τηλ. 25310 28319