Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Οι εκπαιδευτικοί της Ροδόπης ενημερώνονται . Ξεκίνησαν τα σεμινάρια εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

Οι εκπαιδευτικοί της Ροδόπης ενημερώνονται . Ξεκίνησαν τα σεμινάρια εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση κρίσεων στη σχολική κοινότητα: Οι εκπαιδευτικοί της Ροδόπης ενημερώνονται . Ξεκίνησαν τα σεμινάρια εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση κρίσεων στη σχολική κοινότητα