Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

ΓΟΝΕΪΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

1.    ΓΟΝΕΪΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
 Η   σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια οριοθετεί σε κάποιο βαθμό και την       συμμετοχή του γονιού στη σχολική ζωή, δηλαδή, τη γονεϊκή εμπλοκή. Η γονεϊκή εμπλοκή μπορεί να            κυμαίνεται από μια τυπική επίσκεψη στο σχολείο έως και συχνές συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών           και ενεργητική συμμετοχή  σε θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας.
             Οι γονείς μπορούν να τοποθετηθούν χονδρικά σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής             τους  με το σχολείο. 

      Α) Σε αυτούς που συναισθηματικά βρίσκονται κοντά στο σχολείο και μπορούν να πάρουν πληροφορίες για θέματα που τους αφορούν και να λύσουν προβλήματα που προκύπτουν, 

   Β)εκείνους που είναι πλήρως περιθωριοποιημένοι(πολλά προβλήματα αλλά ούτε φωνή έχουν ούτε δύναμη) και αυτοί που είναι στον       ενδιάμεσο χώρο. 

     Γ)Είναι αυτοί που συνήθως συγκρούονται με το σχολείο(περισσότερη ενημέρωση, συμμετοχή στις                αποφάσεις, παράπονα για τις υπερβολικές απαιτήσεις του σχολείου(χρόνος στην κατ’ οίκον εργασία            των  παιδιών, άβολες ώρες για τις επισκέψεις των γονιών).    

        Μορφές γονικής συμπεριφοράς που έχουν περιληφθεί στη γονεϊκή εμπλοκή είναι:
  • Ανταλλαγή πληροφοριών με το σχολείο(τηλεφωνήματα, επισκέψεις, επιστολές)
  • Ενδιαφέρον για τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο παιδί, για την ύλη, τη σχολική εργασία(δημοτικό-δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Συμμετοχή σε συλλόγους γονέων
  • Υψηλές προσδοκίες για επιδόσεις(έμφαση στην αξία της εκπαίδευσης-μόρφωσης)
  • Ενθάρρυνση και βοήθεια στο παιδί σχετικά με τα μαθήματα του
  • Συναισθηματική υποστήριξη και καθοδήγηση
  • Παρακίνηση για καλλιέργεια ταλέντων και ενδιαφερόντων(μουσική, τέχνη, χορός, αθλητισμός) και επιλογή ενεργειών που προσφέρουν τη δυνατότητα να έρθει το παιδί σε επαφή με πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις: θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε μουσεία, καλλιτεχνικές εκθέσεις). 

Γκάμαρη Πανωραία - Ψυχολόγος