Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

«Προγράμματα διαφυλικής αγωγής»

«Προγράμματα διαφυλικής αγωγής»


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης διά του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ολοκληρώνει τον κύκλο  ενημερώσεων σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις και την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.

Οι παρεμβάσεις, διάρκειας μίας ώρας, απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου και πραγματοποιούνται  από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου, μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό συμβούλων (ψυχολόγους, κοινωνικές/-ούς λειτουργούς και νομικούς) και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης. Υπάγεται στη «Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων», Υπουργείο Εσωτερικών.Η Γ.Γ.Ι.Φ αποτελεί αυτοτελή Δημόσια Υπηρεσία, αρμόδια για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.


Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ypssn@dide.rod.sch.gr.